Belge Logo kullanım sözleşmesi için tıklayınız

1.AMAÇ

Bu prosedürün amacı, Uzman Yirmi Personel Belgelendirme yapılmış adayın Belge ve logo kullanım esaslarını belirlemek için hazırlanmıştır.

2.KAPSAM

Bu prosedür, Uzman Yirmi tarafından belgelendirilmiş tüm adayları kapsar.

3.TANIMLAR

Logo : Uzman Yirmi'nin kendini tanıtmak için kullandığı logodur.

Belge: Uzman Yirmi'nin verdiği belgeyi ifade eder.

4.SORUMLULUKLAR

Belgeli personel veya çalıştığı kuruluş, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu prosedür hükümlerine uymakla yükümlüdürler. Bu prosedürün uygulamasından belgelendirme müdürü sorumludur.

5.UYGULAMA

Sınav sonunda başarılı olan kişilere, “Belge, Belge ve Logo Kullanım Sözleşmesi” 2 nüsha olarak imzalatılmaktadır. Uzman yirmi adına sözleşmeyi belgelendirme müdürü imzalar. 1 nüshası UZMAN YİRMİ’de, diğer nüshası belgelendirilmiş kişide kalacaktır. Belgelendirilmiş personel bu sözleşmede yer alan tüm hükümlere uymakla yükümlüdür.

UZMAN YİRMİ, logo, belge ve belgelerin izin verilenden farklı şekilde veya izinsiz kullanıldığının saptanması durumunda, bunu uygunsuzluk olarak kabul edip belge sahibine yazılı bildirimde bulunacaktır. Bu bildirim belgelendirme müdürü tarafında uygunsuzluğun tespit edilir edilmez yapılacaktır. Konu ile ilgili faaliyetlerin başlatılmaması durumunda yasal önlem alınacaktır. Belgeli personel veya çalıştığı kuruluş, bu talimatla belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belgesi iptal edilir.

5.1 Belge Kullanımı

Belgelendirilmiş kişiye belgenin geçerlilik süresi içinde kullanım hakkı verilir.

Uzman Yirminin belgeyi askıya alma, geri çekme veya iptal etme hakkı vardır.

Belgelendirilmiş kişi; hizmet sunumuna ilişkin veya bunları etkileyebilecek kişisel durumundaki tüm değişiklikleri ve hizmet sunumunun geçici olarak veya tamamen durması veya aksaması halini 7 (yedi) gün içerisinde Uzman Yirmi'ye yazılı olarak bildirmelidir.

Belge, onaylanan kapsam dışında kullanılamaz. Aksi tespit edilip yazılı uyarı yapıldığı halde bu kriterlere uymayarak belge kullanmaya devam eden kişiler hakkında yasal işlem yapılır.

Belgelendirilmiş kişi; hiçbir surette belgeyi başkasına devredemez, kullandıramaz ve belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz.

Belgelendirilmiş kişi; ilgili yasal mevzuatlara, belgelendirme programı şartlarına aykırı davrandığının belirlenmesi durumunda belgesi askıya alınabilir.Belgelendirilmiş kişi, almış olduğu belgenin geçerliliği süresince gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması / iptali ve yeniden belgelendirme dahil tüm işlemleri, ilgili duyuru ve uyarıları Uzman Yirmi’nin internet izlemeli ve gerekliliklerini belirtilen süreler içinde yerine getirmelidir.

Belgelendirilmiş kişi, iletişim bilgilerinde değişiklik olması durumunda Uzman Yirmi'ye bilgi vermek le yükümlüdür.

Belgelendirilmiş kişi; belgelendirmenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda, Uzman Yirmi veya belgelendirmeye ilişkin tüm beyanlarını kullanımını durdurmalı ve Uzman Yirmi tarafından düzenlenen her türlü belgeyi 15 gün içinde iade etmelidir.

Belgelendirilmiş kişi; belge geçerlilik süresi boyunca mesleğini yapamaz duruma geldiğinde Uzman Yirmi'ye bildirmelidir.

5.2 Logo/Marka Kullanımı

Belgelendirilmiş kişi, Uzman Yirmi'nin Logo/Markasını sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyetlerde kullanabilir.

Belgelendirilmiş kişi, Uzman Yirminin Logo/Markasını kırtasiye, reklam ( CV gibi) kullanabilir.

Belgelendirilmiş kişi, Uzman Yirmi'nin Logo/Markasını kullanacağı her tür malzemeyi (kırtasiye vb.)kullanıma almadan önce, ilgili materyale ilişkin Uzman Yirmi'nin onayını almalıdır.

Uzman Yirmi'nin Logo/Markasını belgelendirilmiş kişi tarafından belgelendirilmiş kişinin kişisel web sayfasında kendisine iletilen şekillerde ve renklerde, belge geçerliğince kullanılabilir.

Uzman Yirmi'nin Logo/Markasını belgeli kişi için bastırılan kartvizitler üzerinde kullanılamaz.

Belgenin askıya alınması, iptal edilmesi veya geçerlilik süresinin sona ermesi durumunda Uzman Yirmi'nin Logo/Markasını kullanamaz.

Belgeli personel TÜRKAK ve MYK logolarını kullanamaz.

İlgili Döküman

Belge Logo kullanım sözleşmesi(PB.FRM.043)