MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU

 

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU NEDİR ?

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek 6645 sayılı kanun numarası ile yasalaşmıştır. Kanun 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu'nda önemli değişiklikler yapmıştır.

 

Bu değişikliklerin en önemlisi çalışma ve iş dünyasını yakından ilgilendiren Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu getirilen meslekler olmuştur.

 

6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'na göre;

 

'' Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren 12 (on iki) ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayanlar çalıştırılmayacaktır.''

 

HANGİ MESLEKLERDE MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ARANACAKTIR ?

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 25.05.2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile 40 meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu başlatılmıştır. Bu kapsamda söz konusu tebliğ ekindeki listede belirtilen mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir. iş bu tebliğin yayım tarihinden itibaren 12 (on iki) ay sonra Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılmayacaktır.

 

Bakanlık Tebliğinde yayımlanan 40 meslekte başlayan belge zorunluluğunu ilk aşamada Bakanlar Kurulu'nun belirlediği ücret tarifesi listesinde yer alan 106 meslekte devam etmesi sonrasında ise tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan mesleklerin tamamında uygulanması planlanmaktadır.

 

HANGİ MESLEKLERDE SINAV ÜCRETLERİ KARŞILANACAKTIR ?

 

Bakanlıkça yayımlanan Tebliğlerde yer alan mesleklerde Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından yapılan sınavların sınav ve belgelendirme ücretleri Bakanlar Kurulu'nun yayımladığı tarife kapsamında İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. Asgari ücretteki artışlar Bakanlar Kurulu kararında belirtilen sınav ücretlerine aynı oranda yansıtılır.

Sınavların tarifede yer alan limitin üstünde olması halinde bu farkın adaylar tarafından karşılanması gerekmektedir