Gözetim bildirimi için gözetim beyan formun doldurduğunuz ve formu 

mail adresimize iletmeniz gerekmektedir.