BELGELENDİRME İÇİN DOĞRUDAN HİBE PROGRAMI
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yürütülen “Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe Programı” MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alarak mesleğinde yetkinliğini belgelemek isteyen bireylerin girdikleri sınavlardan başarılı olmaları halinde sınav ücretlerini karşılıyor. 

Programdan kimler yararlanabilir? 
Mesleğine ilişkin bilgi, beceri ve yetkinliklerini kanıtlamak isteyen tüm bireyler hibe programından yararlanabilir.

Sınav Hakkı
İlk sınavda başarısız olan adayların 1 yıl içinde 2 sınav hakkı daha vardır.